Thời gian khuyến mãi

Chương trình khuyến mãi Fb88 sẽ bắt đầu vào ngày 01/06/2022 lúc 00:00:00 (GMT + 8) dành cho các thành viên Việt Nam đăng ký bằng đơn vị tiền tệ VND.

Khuyến mãi này chỉ dành cho thành viên mới đăng ký trong tháng này. Bạn vẫn chưa nhận được bất kỳ phần thưởng chào mừng nào. các điều khoản và điều kiện

1. Thành viên Fb88 phải chuyển tiền tối thiểu 200.000 VND trong thời gian khuyến mãi.

MÃ TIỀN THƯỞNG SẢN PHẨM TIỀN THƯỞNG TỐI ĐA SỐ VÒNG CƯỢC LẠI
WN150SSL SIM Slots 2,888,000 VND 29
WN150PSL PG Slots 2,888,000 VND 29

Ví dụ: Tài khoản Club Koi: chuyển 200đ Bạn sẽ nhận được tiền thưởng là 150% = 150% x200 = 300 VND Số tiền cược tối thiểu = 200 + 300 x 29 = 14.500 VND

2. Tất cả các cược bị hủy và vô hiệu sẽ không được tính vào số tiền quay vòng.

3. Tất cả các cược (đặt cược, tiền gửi, tiền thưởng) trong lần đặt cược đầu tiên đều vô hiệu. Sau khi nhận được khuyến mãi, tiền đặt cược tối đa cho lần đặt cược đầu tiên phải nhỏ hơn hoặc bằng số tiền gửi ban đầu. Vi phạm quy tắc này sẽ dẫn đến việc tịch thu tất cả số tiền khuyến mại và các khoản tiền thưởng khác.

4. Nếu tất cả tiền thưởng và tiền gửi không được thực hiện trong ít nhất một (01) vòng cược, số tiền thưởng sẽ bị mất. Tất cả tiền thưởng và giải thưởng sẽ bị mất nếu thành viên FB88 hủy chương trình khuyến mãi hoặc tiến hành rút tiền trước khi đạt đủ số tiền yêu cầu.

5. Ưu đãi này không được sử dụng đồng thời với bất kỳ ưu đãi nào khác.

6. Sau khi hoàn thành doanh thu yêu cầu cho khuyến mãi thưởng thành viên Fb88, kế hoạch chiết khấu thành viên sẽ được phát hành.

7. FB88.com có ​​quyền chấm dứt khuyến mãi này bất cứ lúc nào.

8. Các điều khoản và điều kiện này áp dụng cho việc bạn sử dụng FB88.com.